Razmerja pri fotografiji

Razmerja pri fotografiji

Na sliki vidimo kaj dobimo iz različnih formatov